95-12-Lb33 / Hellesvad

Tyske navn: Lagerraum für cement usw

På tomten har der ligget en gård, der blev overtaget af tyskerne i starten af april 1944. Den blev hovedsagelig benyttet til oplagringsplads – herunder cement, der blev  opbevaret i gårdens lade. Gården blev på ingen måde vedligeholdt og var nærmest en ruin, da krigen sluttede. Grundet gårdens stand, fjernede de danske myndigheder den efter krigen og der er kun få rester tilbage, som man kan se af billedet.

Foto 2015
Foto EBA. Hellesvad set i baggrunden 1945