95-12-B87 / Ilbjergård

Tyske navn: ?

Gården blev formodentligt brugt til indkvartering af personale der havde deres daglige gang i sendeområdet.

Fra gården var der gravet en løbegang hele vejen hen til området med sendebunkeren (95-04-001)

I dag er det meste bragt tilbage til den stand det var før krigen.

Området er på privat grund

Foto 2010
Kilde EBA. Dansk bygningstegning af gården fra 1945