95-06-007 / Tankanlæg

Tyske navn: ?

Tankanlæget blev ikke færdigbygget inden krigens slutning derfor er der kun få rester af anlægget., men selv idag kan man med forsigtighed køre ind på  pladsen foran anlægget via Hovedvej 15.

Formålet med byggeriet var at al tilgang til brændstof skulle ske via tankanlægget. Man havde projekteret en jernbanelinie fra Trustrup der I flyvepladsområdet skulle køre parallelt med rullebane 1 (Hovedvej 15). På Google Earth kan man stadigvæk se spor af jernbanen.

Benzinen skulle opbevares I store tanke under jorden der kunne have en kapacitet på 2 x 50cbm.

For at transportere benzin/olie til flyene kunne man disponere over 5 lastvogne med pumpeudstyr.

Foto 2012
Foto 2012
Foto 2012
Foto 2012

Foto Claus Frislev

Opgravning af en af tankene i 1945-1946