95-06-004M / Skyttehul

Tyske navn: Schützengraben. / G-Stand

I skovbunden syd for Hovedvej 15 findes adskillige skyttehuller. Flere steder er de forbundet med hinanden og har haft det formål af forsvare de faciliteter som pumpestationen, felthangare, m.m. der har været i området.

Foto 2012