95-04-015H / Kampstilling

Tyske navn: G – Stand

Tyskerne havde ikke den store respekt for danske fortidsminder. For at få højtliggende stillinger, var det meget ¨normalt¨ at de gravede dem i gravhøje.

Stillingerne bestod som regel bare af et hul i toppen af højen, hvor der kunne sidde to soldater med et maskingevær eller lignende.

I den nordlige del af flyvepladsen blev der efter krigen fundet to gravhøje, der var delvis ødelagt af den tyske værnemagt,

De to gravhøje blev i 1946-48 under oprydningen, efterfyldt med jord igen.

Foto 2012