95-02-B39 / Brandstation

Tyske navn: Feuerwekswache.

Tyskerne opførte en del bygninger omkring det gamle danske stuehus. Bygningerne brugte de som brandstation.

Af bygningerne er der kun det tidligere danske stuehus tilbage.

Under rallet i indkørselen kan man stadigvæk se det tyske beton.

Området er på privat grund. Ny lufthavnsvej 25.

Foto 2012
Foto EBA. Tysk tegning af brandstationen i 1944