95-02-002 / 622

Tyske navn: 622 Doppelgruppeunterstand.

Bunker til to grupper (16 mænd), brugt til beskyttelsesrum for Brand og redning

Der er bygget 453 af denne type bunker i Danmark hvoraf de fire ligger i og omkring Stabrand by.

Til at bygge denne type bunker, brugte man ca. 660m3  beton.

Ydervæggene er 2m tykke og loftet er 3m tykt.

(se mere i afsnittet om bunkerne)

Området er på privat grund.

Snit tegning af bunkeren
Foto 2011
Foto 2011
Foto 2011
Luftfoto fra 1950