95-02-001 / 608

Tyske navn: 608 Bat., Abt., oder Reg.-Gefechtsstand, eingeschlossig. 

Kommandostation muligvis for Brand og Redning.

Der er bygget 24 af denne type bunker i Danmark, hvoraf de to ligger lidt øst for Stabrand by.

Til at bygge denne type bunker, brugte man ca. 990 m3  beton.

Ydervæggene er 2m tykke og loftet er 3m tykt.

(se mere i afsnittet om bunkerne)

Området er på privat grund.

Snit tegning af bunkeren
Foto 2012
Foto 2012
Foto 2011
Området i 1950