95-01-B-22 / Stabrandvej 17

Tyske navn: Unterkunft.

Bygningen benyttedes til indkvartering af tysk personel

Foto 2012