95-12-016 / Barak m. Kælder

Tyske navn: ?

Efter engelske luftfoto og optegnelser fra Hærens bygningstjeneste skulle der ligge en barak med kælder på denne position.

I dag er der kun lidt jordvolde tilbage.

Rundt på flyvepladsens område byggede tyskerne en del træbarakker, som blev brugt til alt, lige fra køkken til værksteder

Foto 2012