95-06-004 / Barak

Tyske navn:  ?

Efter luftfoto fra 1945  skulle der ligge en barak i dette område.

Der er lidt af udgravningen tilbage i dag.

Foto 2012
Standart tysk barak