95-03-B44 / Birkely

Teksten er på vej….

Set fra vejen
Snit af bygningen som den så ud da tyskerne rejste.
Snit af bygningen som den så ud da tyskerne rejste.
Snit af bygningen som den så ud da tyskerne rejste.